Billigt, snabbt, säkert logoSå fungerar det, rubrik


Hur det fungerar, rubrik


Hur det fungerar, grafik
Användning, rubrik

När du ska skicka sekretessbelagd information som inte bör lämnas ut till någon annan än den det berör. Till exempel en journalanteckning, ett myndighetsbeslut, information om status i ett pågående ärende, kontouppgifter m.m.

Du som skickar kanske jobbar på en vårdcentral, ett sjukhus, en privat vårdaktör, ett försäkringsbolag, ett telekombolag, en kommun eller en myndighet.

Det som förenar er är att ni bryr er om den personliga integriteten, att ni värnar om både er egen och andras tid, och att ni vill följa de lagar och regler som finns. Enligt både sekretesslagen, OSL, och SOSFS måste den person som lämnar ut sekretessbelagda uppgifter försäkra sig om mottagarens rätta identitet.

Det gör du genom att använda rekommenderat e-brev.
Hur säkert är det, rubrik

Ett rekommenderat e-brev skickas med mjukvaran flexiteBPMS, en ledande programvara i Sverige med över 250 000 användare. Systemet används av många kommuner och landsting där kraven på säkerhet är höga.

E-legitimering sker med Svensk E-identitet, den ledande leverantören av autentiseringstjänster i Sverige. Den information ni laddar upp gallras vid tre olika tillfällen, dels om mottagaren vill att den skall tas bort, annars tas handlingarna bort efter sju dagar. Efter ytterligare trettio dagar raderar vi alla personuppgifter. Vi sparar personuppgifterna en liten stund längre än handlingarna, om ni vill ha detaljerad information om mottagning etc.

Tjänsten uppfyller alla krav i PUL och följer dessutom gällande riktlinjer från Datainspektionen gällande molntjänster, då data, den lilla tid den sparas, finns på en fysisk server inom Sveriges gränser.


Säkerhet, rubrik
Kostnad, rubrik


Att skicka ett rekommenderat e-brev kostar 37,50 kronor. Det är mindre än halva kostnaden jämfört med att skicka ett fysiskt rekommenderat brev med posten, och samtidigt sparar ni in all administrativ tid för hanteringen av fysiska brev och inlämning. För mottagaren blir det mycket enklare, leverans sker direkt och i ett digitalt format, och mottagaren måste inte ta sin egen tid för att hämta ut handlingen.


Betalning, rubrik


Vi vill att det skall vara enkelt för dig att skicka ett rekommenderat e-brev. Därför ställer vi inga krav på att du registrerar ett konto för att använda tjänsten. Vi sparar information om vem som skickat det rekommenderade e-brevet och skickar en faktura då det totala beloppet motiverar det. Vid fakturering får ni en sammanställning av vilka försändelser som er organisation skickat.

Låter det osäkert för vår del? Ja, det kanske det är, men ni måste lita på oss och då tycker vi att det inte är mer än rätt att vi litar på er.

Om du tillhör en organisation som har behov av att skicka många rekommenderade e-brev är ni välkomna att kontakta oss. Vi har då möjlighet att erbjuda er ett personligt konto, avtal om att agera personuppgiftsbiträde, volymrabatter och månadsfakturering.

Vill ni ha en egen installation av tjänsten på era egna servrar är ni välkomna att kontakta flexiteBPMS.

Testa Rekommenderat E-brev, rubrik